اصوات شفابخش یوگا کدامند

یوگا می تواند با اصوات خاص و ارتعاشاتی که ایجاد می کند بر ارگانهای داخلی بدن اثر گذاشته و به مرور باعث رها شدن آن ارگان از انقباض و فشار شود. این اصوات در یوگا اصوات شفا بخش نامیده می شوند. در ادامه با این اصوات بیشتر آشنا می شویم.

«اصوات شفابخش»

احساساتی که در اتفاقات و رویدادهای زندگی در ما ایجاد می شود اگر بموقع از وجودمان تخلیه نگردد در لایه های عمیق ذهن و جسم ما لانه کرده و بمرور آسیب های جدی فراوانی به ما وارد می کنند
یکی از راههای سبک کردن جسم از بارهای عاطفی انجام تمرین اصوات شفابخش می باشد
این اصوات با ارتعاشی که در بدن ایجاد می کنند بر ارگانهای داخلی بدن اثر گذاشته و بمرور باعث رها شدن آن ارگان از انقباض و فشار می شوند
این اصوات را در هر زمان می توان انجام داد در حالیکه چشمها بسته است و در وضعیت خاصی از نشست قرار داریم
در ذیل به انواع این نشستها و صوت ها اشاره می شود
هر صوت را در زمان بازدم ادا می کنیم
معمولا حد اکثر تا ۱۰ نفس در هر تمرین انجام دهید
اگر وضعیت دستها و شانه هایتان بگونه ایست که قادر به بالا نگه داشتن آنها نیستید می توانید در حالت ایستاده دستها کنارتان رها باشند و در وضعیت نشسته روی پاها رهایشان کنید


در کل ۶ صوت شفا بخش داریم

اصوات شفابخش:

صوت اول « س»
این صوت برای رفع غم و اندوه است
بر ریه و روده بزرگ اثر می گذارد
به حالت نشسته دستها را بالا می آوریم و کف دستها را بسمت بالا برگردانده در حالیکه انگشتان رو به هم باشد، آرنجها کمی خم باشد
دم از بینی انجام می شود و بازدم از دهان در حالیکه صدای «س» را بصورت کشیده ادا می کنیم

صوت دوم «ش»
این صوت برای رفع خشم است
بر کبد و صفرا اثر می گذارد
به حالت نشسته دستها را در هم قلاب کرده و در حالیکه کف دستها را بسمت بالا گردانده ایم بالای سر می بریم
آرنجها خیلی صاف نباشد
دم از بینی انجام می شود
بازدم را به همراه صدای «ش» ادا می کنیم

صوت سوم « هاو» how
این صوت برای رفع هیجان و استرس است
بر قلب و روده کوچک اثر می گذارد
به حالت نشسته دستها را از دو طرف بالا می بریم با آرنجهای نسبتا خم
دستها و بالاتنه را کمی به راست خم می کنیم
دم از بینی انجام می شود
بازدم از دهان در حالیکه صدای کشیده « هاو» را ادا می کنیم

صوت چهارم « فو »
این صوت برای رفع ترس می باشد
بر کلیه و مثانه اثر می گذارد
به حالت نشسته دستها روی رانها کمی آرنجها خم به دو طرف
کمی بالاتنه به جلو متمایل
دم از بینی انجام می شود
بازدم را به همراه صدای « فو» ادا می کنیم

جهت مشاوره رایگان فرم زیر را پر کنید

اصوات شفابخش یوگا کدامند
5 از 2 رای

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو