یوگای کودکان

اگر روزی تصمیم بگیرید بچه ها را با یوگا آشنا کنید و این تمرین را به صورت بخشی از برنامه ی سالم سازی آنها درآورید،درواقع فرصتی را فراهم می آورید تا آنها به انضباطی خاص مقیدگردند.انضباطی که می تواند سبب ایجاد زیربنای محکمی در زندگیشان شود.

تمرین منظم و هر روزه ی یوگا،از سال های ابتدای زندگی،سبب میشود که کودک همیشه از آنچه در درونش و در محیط پیرامونش رخ می دهد،آگاه باشد.و این آگاهی به مزایای زیر منجر میشود:

-دقت کودک تقویت میشود و درنتیجه،تمرکز او بهبود و توسعه میابد.

-قدرت تفکر و روشن بینی در کودک به وجود می آید و از این طریق او هر چیزی را راحت تر یاد میگیرد.

-قدرت تخیل کودک تقویت میشود و خلاقیت هایش ارتقا می یابد.

-اعتماد به نفس کودک بالا میرود ،او تصویر مثبتی از خودمی سازد و برای حفظ این ساختار مثبت تلاش میکند.

-هماهنگی بین ذهن و بدن بیشتر می شود و این حالت کودک را در پاسخ گویی مناسب به محرک های هیجانی یاری می دهد.

با تمرین و اجرای حرکت ها و وضعیت های اختصاصی یوگا(آساناها)و همزمانی تنفس و توجه به آنچه درحال وقوع است،این مزایا به تدریج افزایش می یابد.

یوگای کودکان

یوگای کودکان
5 از 1 رای

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو