یوگای کودکان ۲

 

توجه و تمرکز بچه ها به هر موضوعی کوتاه مدت است.آنها اغلب خلقیات متنوعی دارند و سرشار از حرکت و جنب و جوش اند.

وضعیت های تعادلی و تمرین های تنفسی یوگا -> به طور خاص بر تقویت تمرکز و آرامش بچه ها اثر می گذارد و بیناحساسات و فعالیت هایشان هماهنگی ایجاد میکند.حتی از این مهم تر،تمرین های تنفسی ابزار های فوق العاده خوبی برای مقابله با موقعیت های اضطراب زا و اختلالاتی مثل آسم هستند.

تمرین های مربوط به آرامش(سکون) -> کمک بسیار خوبی برای اداره و مهار تنش ها هستند.این تمرین ها برای مقابله با بیخوابی،حفظ سلامتی و تضمین خوابی آرامش بخش نیز مفیدند.

در تمرین های جسمی -> حالتی لذت بخش و با امنیت خاطر پیش می آید که بچه ها می توانند تخیلشان را تا هرجایی که میخواهند،آزادانه پیش ببرند.این تمرین ها ظرفیت ذهنی کودک را چنان افزایش می دهند که او می تواند تصاویر آرامش بخشی را پیش خود تجسم کند.

تصویری که درک آن برای بچه ها بسیار راحت است.این تمرین ها همچنین شیوه ای را به وجود می آورند تا کودکان خجالتی،درونگرا یا حتی کسانی که تا حدودی معلولیت دارند،محدودیت های خود را کنار بگذارند و احساس آزادی و رهایی تازه ای را تجربه کنند.به این ترتیب،نیاز به بیان احساسات و نظریات آنها نیز براورده می شود.به خصوص که گنجینه واژگان و منابع کلامی بچه ها به طور معمول،با تعداد واژگان بزرگسالان یکی نیست.وقتی آنها فرصت می یابند تا هیجان های خود را با حرکات بدنی بروز دهند،فرایند رشدشان با خلاقیت های بیشتری همراه می شود.یوگا فرصت هایی را فراهم میکند که برای پرورش حس نیرومند اعتماد به نفس و خود ارزشی فوق العاده است.

یوگای کودکان ۲

یوگای کودکان ۲
5 از 1 رای

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو