پاوان موکت آسانا ۱

پاوان موکت آسانا

این دسته از تمرین ها برای شل و وانهاده کردن عضلات بدن است.برای اقسام بیماریهای رماتیسم،آرتروز،فشار خون بالا،بیماری‌های قلبی یا سایر دردهای رنج‌آور ناشی از انقباض بدنی به عنوان درمان عالی توصیه شده است.این تمرین ها معمولا برای آزادی انرژی‌های بلوکه شده‌ی رنج‌آور عضلات مفید است و به همان نسبت بر بدن پرانیک اثر می‌گذارد و سود آور است.

پاوان موکت آسانا:ضد رماتیسم
زمان استراحت:بعد از هر دو یا سه حرکت باچشم های بسته در وضعیت راحت بنشینید و از تنفس طبیعی و از هر فکر یا احساسی که در ذهن حاصل می‌شود آگاه باشید،سپس بعد از یک دقیقه یا بیشتر به تمرین ادامه دهید.این حالت شما تنها استراحت بدن نیست بلکه توسعه‌ی آگاهی از الگو‌های انرژی درون و ساختار روان و هیجان‌ها است.این زمان استراحت خودش همپایه‌ی انجام آسانا است و نباید از آن غفلت شود.

از کتاب:هاتایوگا(سوامی ساتیانادا ساراسواتی)

پاوان موکت آسانا ۱
5 از 1 رای

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو