پاوان موکت‌آسانا۱(تمرین ۴)

چرخش قوزک پا
تمرین۴:
در حالت قبل باقی بمانید،با کمک‌ دست چپ مچ پا‌ی راست را خم کنید و آن را روی ران پای چپ قرار دهید.مطمئن شوید مچ‌پا به اندازه‌ی کافی روی ران پای چپ قرار دارد و برای چرخش آزاد است.
کف پای راست را با دست‌چپ گرفته و از محل مفصل مچ در جهت حرکت عقربه‌های ساعت و خلاف آن هربار ۱۰مرتبه مچ‌پا را چرخش دهید.حرکت را با آگاهی و آهسته تکرار کنید،به همین روش در مورد پای چپ نیز عمل کنید.
تنفس:دم با حرکت به سمت عقب،بازدم با حرکت به سمت جلو.


پاوان موکت‌آسانا۱ (تمرین۴)
آگاهی:روی تنفس،شمارش‌ذهنی و چرخش‌ها.
فایده:انجام آسانا‌های پا و مچ‌پا به گردش مجدد لنف راکد و خون کمک می‌کند و در رفع خستگی و انقباض عضله موثر بوده و از لخته شدن خون در ورید به‌ویژه در بیماران بستری و علیل جلوگیری می‌کند.

از کتاب:هاتایوگا(سوامی ساتیانادا ساراسواتی)

پاوان موکت‌آسانا۱(تمرین ۴)
چه امتیازی می دهید؟

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو