پاوان موکت‌آسانا(تمرین۵و۶)

 

انقباض کاسه‌ی زانو
تمرین۵:
در وضعیت قبل قرارگیرید،پای راست را از زانو خم کرده،انگشتان هر دو دست را به یکدیگر قلاب کنید،پای راست را به طور مستقیم(افقی) نگه‌دارید به طوریکه پاشنه‌ی پا با زمین تماس نداشته باشد،در این حالت دست‌ها هم بایستی کاملا کشیده باشند.
پای راست را تا جایی که امکان دارد خم کرده،سعی کنید که پاشنه‌ی پا را به باسن راست نزدیک کنید.
به همین ترتیب در مورد پای چپ نیز عمل کنید.
حرکت را ۵بار با پای راست و ۵بار با پای چپ تکرار کنید.

پاوان موکت‌آسانا(تمرین۵و۶)

خم کردن زانو‌

تمرین۶:
در وضعیت قبل باقی بمانید.زانوی پای راست را خم کنید،و دست‌ها را پشت زانوی پای راست،زیر ران به هم قلاب کنید.پای راست را به جلو بکشید و آن را به سمت زانو برگردانید.
دست‌ها را با بازوهای مستقیم زیر زانوی پای راست نگاه دارید.
انگشتان یا پاشنه‌ی پا نباید زمین را لمس کنند.
ساق پای راست را خم کنید و به سمت جلو بکشید تا زانو قفسه‌ی سینه را لمس کند.پاشنه‌ی پا نزدیک کفل قرار گیرد.
ستون فقرات و سر را مستقیم نگاه‌دارید.
تمرین را ده‌بار با پای راست و ده‌بار با پای چپ تکرار نمایید.
تنفس:دم با راست کردن ساق پا و بازدم هنگام خم کردن ساق پا.
آگاهی:روی تنفس،شمارش ذهنی.کشش در ماهیچه های ران و حرکت همزمان.

از کتاب:هاتایوگا(سوامی ساتیانادا ساراسواتی)

پاوان موکت‌آسانا(تمرین۵و۶)
چه امتیازی می دهید؟

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو