پاوان‌موکت آسانا(تمرین۱۰)

چرخش تهیگاه

تمرین۱۰:

در وضعیت قبل مانند آسانای شماره‌ی۹ بنشینید و ساق‌‌پای راست را روی ران پای‌چپ بگذارید.

عضله‌ی بازوی راست را به‌کار گیرید.زانوی پای راست را در مسیر یک دایره به چرخش آورید و با چرخش زانو در حد توان یک دایهبسازید.

انگشت اشاره ممکن است به سمت خارج روی زانو برای کامل کردن دایره‌ی بزرگتر قرار گیرد.

حرکت دایره ۱۰ بار در جهت عقربه‌ی ساعت و ۱۰ بار در جهت عکس تکرار می‌شود.

آهسته ساق‌پا را راست کنید.

زانو را طبق تذکر تمرین۹ وانهاده کنید.

تمرین را با پای چپ تکرار کنید.

پاوان‌موکت آسانا(تمرین۱۰)

تنفس: دم،روی حرکت سمت بالا. بازدم،روی حرکت سمت پایین.

آگاهی: روی تنفس،شمارش‌ذهنی و چرخش‌عضله‌ی تهیگاه.

از کتاب:هاتایوگا(سوامی ساتیانادا ساراسواتی)

#یوگا #یوگی #یوگای_ذهن #یوگادرمانی #تمرکز #مراقبه #مدیتیشن #یوگاتراپی #هاتا‌یوگا #تفکر #آرامش #پاکسازی #آگاهی #تعادل#یوگاکرج #پیلاتس_یوگا  #رماتیسم #ضد_رماتیسم

پاوان‌موکت آسانا(تمرین۱۰)
چه امتیازی می دهید؟

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو