پاوان موکت‌آسانا(تمرین۱۱)

پروانه

تمرین ۱۱:

در حالت پایه قرارگیرید.زانو‌ها را خم کنید و کف پاها را به هم نزدیک کنید و به جلو بکشید.در حد توان پاشنه‌ها را نزدیک بیاورید.عضلاتران را کاملا وانهاده کنید.

حالت۱.دست‌ها را به پاها قفل کنید،زانوها را به بالا و پایین نوسان دهید.از آرنج‌ها برای حرکت پاها به پایین استفاده کنید.کوشش کنیدزانوها در حرکت به سمت پایین زمین را لمس کنند.نباید برای حرکت فشار آورید.حرکت نوسانی زانو را ۳۰ تا ۵۰ مرتبه ادامه دهید.

حالت۲.کف هر دو پا را به هم چسپانده،دست‌ها را روی زانو‌ها قرار دهید.سپس به کمک فشاری که از طرف بازو‌ها به زانوها وارد می‌شودسعی کنید که زانو‌ها را به سمت زمین نزدیک کرده،بعد آنها‌ را رها کنید(به حالت اول برگردانید). این تمرین هربار حداقل ۲۰ تا ۳۰ مرتبهانجام شود.

پاوان موکت‌آسانا(تمرین۱۱)نباید برای حرکت فشار بیاورید.

زانو‌ها را مستقیم کنید و استراحت نمایید.

تنفس: طبیعی در شرایط تمرین.

آگاهی: روی شمارش ذهنی،حرکت و آرامش.

ممنوعیت: اشخاصی که به بیماری سیاتیک و دردهای ستون‌فقرات مبتلا هستند باید از انجام این تمرین اجتناب کنند.

از کتاب:هاتایوگا(سوامی ساتیانادا ساراسواتی)

پاوان موکت‌آسانا(تمرین۱۱)
چه امتیازی می دهید؟

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو