پاوان موکت‌آسانا(تمرین۱۴)

تمرین۱۴

چرخش مچ دست:

در یک وضعیت راحت یا وضعیت پایه با ستون‌فقرات صاف بنشینید.

حالت۱. بازوی دست راست را هم سطح شانه بالا آورید و دست راست را مشت کنید.انگشت شست در داخل.

اگر لازم باشد می‌توان از دست چپ به عنوان حایل استفاده کرد.

این وضعیت شروع است.

آهسته مچ را در محور یک دایره بچرخانید.

مطمئن شوید که کف دست موازی با زمین است.

بازوها و شانه‌ها باید کاملا مستقیم و وانهاده باشند.دایره‌ای با وسعت هرچه بیشتر در هوا ترسیم کنید.

چرخش مچ را ۱۰بار در جهت عقربه‌ی ساعت و ۱۰مرتبه در جهت عکس ادامه دهید.

حالت را به همان طریق با دست چپ تکرار کنید.

پاوان موکت‌آسانا(تمرین۱۴)

حالت۲. هر دو دست را با مشت‌های گره شده هم سطح شانه ها قرار دهید. بازوها کشیده و هم‌سطح شانه ها باشند.

مچ هر دو دست را با هم در یک مسیر مستقیم به چرخش درآورید.

تمرین را ۱۰ مرتبه در هر سمت تکرار کنید.

حالت۳. تمرین را مانند حالت۲ ادامه دهید.

مچ‌ها را در جهت مخالف هم بچرخانید.

ادامه‌ی تمرین ۱۰بار با هر دست و در هر سمت.

فایده: آسانا‌های دست و مچ برای بیماری‌های آرتروز و دردهای مفصلی مفید هستند.آن‌ها تنش های عضلانی را بر طرف می‌کنند.

از کتاب:هاتایوگا(سوامی ساتیانادا ساراسواتی)

پاوان موکت‌آسانا(تمرین۱۴)
چه امتیازی می دهید؟

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو