مرکز تخصصی یوگا حضور

مرکز تخصصی یوگا حضور

مرکز تخصصی یوگا حضور

previous arrow
next arrow
Slider

این مکان به مالکیت آقای گودرز گودرزی حدود ربع قرن است که به فعالیت‌های ورزشی اختصاص داده شده و پس از تجربه‌های فراوان در رشته‌های ورزشی متفاوت بر آن شدیم تا رشته‌ای برگزینیم که همه‌ی ابعاد وجودی انسان را در بر گیرد و در راستای پرورش جسم و جان و صلح با خود و دیگران و یگانگی با جهان هستی باشد.

از این رو یوگا را در مرکز توجه کانون قرار دادیم.

و خداوند را شاکریم که در این راستا هدایتگر و حمایتگر ماست.

یوگا و پیلاتس زیر نظر فدراسیون ورزش‌های همگانی و نهایتاً زیر مجموعه‌ی وزارت ورزش و جوانان می‌باشد و با توجه به فشارهای زندگی ماشینی و ذهن شلوغ انسان امروزی قطعاً یکی از نیازهای اساسی جهت رسیدن به آرامش و تعادل می‌باشد.

همواره در طی این مسیر نیازمند حمایت‌ها و هدایت‌های شما همراهان عزیز هستیم.

بستن منو