سيكل ناواسانا و پوروت آسانا برای تقویت عضلات باسن

در این مجموعه مقالات، کانون یوگای حضور کرج تلاش دارد تا شما عزیزان را با حرکات تمرینی یوگا، فلسفه هر یک از آنها و فواید آنها آشنا سازد. در این…

ادامه مطلب

حرکت پارشواکون آسانا یا مثلث ۹۰ درجه در یوگا

در این مجموعه مقالات، کانون یوگای حضور کرج تلاش دارد تا شما عزیزان را با حرکات تمرینی یوگا، فلسفه هر یک از آنها و فواید آنها آشنا سازد. در این…

ادامه مطلب
بستن منو